تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص

تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص
25, پلوراليزم, پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, دانلود تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, در, ديني, شهيد, ص, مطهري, مورد, نگاه

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 26 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري صفحه:1‏مقدمه‏‏‏مـانـدگـاري‏, ‏پـويـايـي‏ ‏و‏ ‏پيوستگي‏ ‏اديان‏ ‏در‏ ‏جاري‏ ‏زمان‏, ‏بسته‏ ‏به‏ ‏دلـبـسـتـگـي‏ ‏و‏ ‏پـاي‏ ‏بـنـدي‏ ‏پيروان‏ ‏و‏ ‏گروندگان‏ ‏به‏ ‏‏‏آنهاست‏. ‏زيرا‏ ‏ديـنـداري‏, ‏سـعادت‏ ‏و‏ ‏رستگاري‏ ‏و‏ ‏كاميابي‏ ‏خويش‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏باورمندي‏ ‏به‏ ‏آمـوزه‏ ‏هـاي‏ ‏ديـني‏ ‏خود‏ ‏مي‏ ‏داند‏ ‏‏‏و‏ ‏با‏ ‏چنين‏ ‏انگاره‏ ‏اي‏, ‏خود‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏درون‏ ‏پـاي‏ ‏بند‏ ‏به‏ ‏پشتيباني‏ ‏و‏ ‏دفاع‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏مي‏ ‏بيند‏.‏بر‏ ‏همين‏ ‏اساس‏ ‏شـخـص‏ ‏ديـنـدار‏ ‏‏‏حـاضـر‏ ‏اسـت‏ ‏براي‏ ‏دست‏ ‏يابي‏ ‏به‏ ‏سعادت‏ ‏و‏ ‏رستگاري‏, ‏هـرگـونـه‏ ‏پـشتيباني‏ ‏مادي‏ ‏و‏ ‏معنوي‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏تواناسازي‏ ‏و‏ ‏‏‏نشر‏ ‏و‏ ‏گسترش‏ ‏دين‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏خود‏ ‏انجام‏ ‏دهد‏. ‏بي‏ ‏گمان‏, ‏اگر‏ ‏اديان‏ ‏از‏ ‏چنين‏ ‏پاي‏ ‏بندي‏ ‏و‏ ‏پشتيبانيهايي‏ ‏كه‏ ‏گاه‏ ‏تا‏ ‏مـرز‏ ‏‏‏فـداكاري‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏جان‏ ‏گذشتگي‏ ‏نيز‏ ‏پيش‏ ‏مي‏ ‏رود‏, ‏بي‏ ‏بهره‏ ‏بودند‏, ‏دوران‏ ‏حـيـات‏ ‏و‏ ‏ماندگاري‏ ‏آنان‏ ‏ديري‏ ‏نمي‏ ‏پاييد‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏‏‏ديني‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏طـبـيـعـي‏ ‏اندكي‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏ظهور‏, ‏از‏ ‏ميان‏ ‏مي‏ ‏رفت‏, ‏همان‏ ‏گونه‏ ‏كه‏ ‏اگر‏ ‏اديـان‏ ‏بـاطل‏ ‏مي‏ ‏بودند‏ ‏و‏ ‏دور‏ ‏نمايه‏ ‏‏‏اي‏ ‏تهي‏ ‏از‏ ‏آموزه‏ ‏هاي‏ ‏كارآمد‏ ‏داشـتـند‏ ‏نيز‏, ‏دوام‏ ‏نمي‏ ‏آوردند‏بر‏ ‏اين‏ ‏اساس‏, ‏پايندگي‏ ‏اديان‏, ‏با‏ ‏چـشـم‏ ‏پـوشـي‏ ‏از‏ ‏‏‏دورنـمايه‏ ‏و‏ ‏رسالت‏ ‏آنها‏, ‏بيش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏عامل‏ ‏ديگري‏ ‏بـسـتـه‏ ‏بـه‏ ‏پـيـروي‏ ‏جدي‏ ‏و‏ ‏پشتيبانيهاي‏ ‏بي‏ ‏دريغ‏ ‏گروندگان‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏‏‏اديـان‏ ‏است‏. ‏طبيعي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏پيروان‏ ‏هر‏ ‏دين‏ ‏و‏ ‏آييني‏, ‏تنها‏ ‏باورهاي‏ ‏خـود‏ ‏را‏ ‏بـر‏ ‏حـق‏ ‏و‏ ‏صحيح‏ ‏بدانند‏ ‏و‏ ‏اديان‏ ‏و‏ ‏مذاهب‏ ‏‏‏ديگر‏ ‏را‏ ‏باطل‏ ‏و‏ ‏نارسا‏ ‏بينگارند‏. ‏اين‏ ‏گونه‏ ‏اختلافها‏ ‏و‏ ‏فرقها‏ ‏و‏ ‏ناسانيها‏ ‏و‏ ‏مرزبنديها‏, ‏تنها‏ ‏در‏ ‏بين‏ ‏اديـان‏ ‏نـيـسـت‏, ‏بـلكه‏ ‏در‏ ‏‏‏داخل‏ ‏هر‏ ‏ديني‏ ‏نيز‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏گرايشها‏ ‏و‏ ‏مـذهـبـهـاي‏ ‏گـوناگوني‏ ‏وجود‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏پيروان‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏تـنـهـا‏ ‏‏‏مذهب‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏حق‏ ‏بدانند‏ ‏و‏ ‏مذاهب‏ ‏ديگر‏ ‏را‏ ‏باطل‏.‏البته‏ ‏روشـن‏ ‏اسـت‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گروندگان‏, ‏هيچ‏ ‏گاه‏ ‏اديان‏ ‏و‏ ‏‏‏مذاهب‏ ‏ديگر‏ ‏با‏ ‏هـم‏ ‏يـكسان‏ ‏نيستند‏, ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏را‏ ‏نزديك‏ ‏تر‏ ‏و‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏را‏ ‏دورتـر‏ ‏از‏ ‏حـق‏ ‏بـدانند‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏‏‏را‏ ‏باطل‏ ‏و‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏نارسا‏ ‏و‏ ‏نـاتمام‏ ‏بدانند‏. ‏اكنون‏ ‏اين‏ ‏پرسش‏ ‏مورد‏ ‏گفت‏ ‏وگوست‏ ‏كه‏ ‏آيا‏ ‏رستگاري‏ ‏و‏ ‏سـعـادت‏ ‏مـندي‏ ‏‏‏انسان‏, ‏ويژه‏ ‏پيروي‏ ‏و‏ ‏عمل‏ ‏به‏ ‏يك‏ ‏دين‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏پـيـروان‏ ‏هـمان‏ ‏دين‏ ‏اهل‏ ‏نجات‏ ‏و‏ ‏رهاييند؟‏ ‏يا‏ ‏اين‏ ‏كه‏ ‏دين‏ ‏حق‏ ‏تنها‏ ‏‏‏يـك‏ ‏آيـيـن‏ ‏نـيـست‏ ‏دينهاي‏ ‏حق‏ ‏بسيارند‏ ‏و‏ ‏انسانها‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏پيروي‏ ‏كـنـنـد‏, ‏درست‏ ‏است؟‏ ‏در‏ ‏صورتي‏ ‏كه‏ ‏پذيرفتيم‏ ‏‏‏كه‏ ‏دين‏ ‏حق‏ ‏همواره‏ ‏يكي‏ ‏بـيـش‏ ‏نـيـست‏ ‏و‏ ‏ممكن‏ ‏نيست‏ ‏همه‏ ‏اديان‏ ‏بر‏ ‏حق‏ ‏باشند‏, ‏اگر‏ ‏كسي‏ ‏بدون‏ ‏داشـتـن‏ ‏ديـن‏ ‏حق‏ ‏و‏ ‏‏‏باور‏ ‏درست‏, ‏كارهاي‏ ‏نيك‏ ‏و‏ ‏شايسته‏ ‏مورد‏ ‏پسند‏ ‏و‏ ‏خواست‏ ‏شرع‏ ‏انجام‏ ‏دهد‏, ‏آيا‏ ‏كار‏ ‏او‏ ‏پاداش‏ ‏خواهد‏ ‏داشت؟‏ ‏‏‏پـرسـشهايي‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏دست‏, ‏مدتهاست‏ ‏كه‏ ‏محققان‏ ‏و‏ ‏انديشه‏ ‏وران‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏انديشه‏ ‏وا‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏بحثهايي‏ ‏هم‏ ‏ارأه‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏‏‏شـهـيـد‏ ‏مرتضي‏ ‏مطهري‏ ‏از‏ ‏طرح‏ ‏كنندگان‏ ‏نخستين‏ ‏اين‏ ‏بحث‏ ‏به‏ ‏شمار‏ ‏مي‏ ‏رود‏ ‏كه‏ ‏مي‏ ‏نويسد‏: ‏‏‏‏‏(… ‏آيـا‏ ‏ديـني‏ ‏غير‏ ‏دين‏ ‏اسلام‏ ‏مقبول‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏دين‏ ‏مقبول‏, ‏منحصر‏ ‏بـه‏ ‏اسـلام‏ ‏است؟‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏ديگر‏,‏ ‏آيا‏ ‏آنچه‏ ‏لازم‏ ‏‏‏است‏ ‏فقط‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏انسان‏ ‏يك‏ ‏ديني‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏حداكثر‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏
 

 • پاورپوینت درمورد معرفی VoIP (Voice over internet protocol)

  پاورپوینت درمورد معرفی VoIP (Voice over internet protocol) VoIP چگونه کار میکند, انواع تهدیدات صوتی, پاورپوینت درمورد معرفی VoIP (Voice over internet protocol), تجارت بزرگ در زمينه VOIP, مزایای VoIP نسبت به PSTN, مشکلات ارتباط تلفنی مبنی بر IP, معرفی…

 • نگاهي به مراسم ملي نوروز ايرانيان

  نگاهي به مراسم ملي نوروز ايرانيان ايرانيان, به, دانلود نگاهي به مراسم ملي نوروز ايرانيان, مراسم, ملي, نگاهي, نگاهي به مراسم ملي نوروز ايرانيان, نوروز رفتن به سایت اصلی نگاهي به مراسم ملي نوروز ايرانيان لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد دین و زندگی سوم درس اول (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد دین و زندگی سوم درس اول (تحقیق دانش آموزی) آموزی, اول, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد دین و زندگی سوم درس اول (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد دین و زندگی سوم دبیرستان درس 16…

 • تحقیق در مورد فساد دربار پهلوی 159 ص

  تحقیق در مورد فساد دربار پهلوی 159 ص 159, پهلوی, تحقیق, تحقیق در مورد فساد دربار پهلوی 159 ص, دانلود تحقیق در مورد فساد دربار پهلوی 159 ص, دربار, ص, فساد, فساد دربار پهلوی 159 ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد خوش اخلاقي

  تحقیق در مورد خوش اخلاقي اخلاقي, تحقیق, تحقیق در مورد خوش اخلاقي, خوش, خوش اخلاقي, دانلود تحقیق در مورد خوش اخلاقي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خوش اخلاقي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد تأثيرآموزه هاي تربيت ديني برفرهنگ وتمدن ايران 18 ص

  تحقیق در مورد تأثيرآموزه هاي تربيت ديني برفرهنگ وتمدن ايران 18 ص 18, ايران, برفرهنگ, تأثيرآموزه, تأثيرآموزه هاي تربيت ديني برفرهنگ وتمدن ايران 18 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تأثيرآموزه هاي تربيت ديني برفرهنگ وتمدن ايران 18 ص, تربيت, دانلود…

 • پاورپوینت درمورد دبی سنج توربینی(flowmeter )

  پاورپوینت درمورد دبی سنج توربینی(flowmeter ) انواع دبي سنجهای سرعتي, انواع گوناگون دبی سنج ها, اهمیت صنعتی دبی, پاورپوینت درمورد دبی سنج توربینی(flowmeter ), عوامل موثر بر دبي جريان در لوله, معايب دبی سنج توربينی, ویژگی های دبی سنج توربینی…

 • تحقیق کودکانگي و شاعري 8ص

  8صتحقیقتحقیق کودکانگي و شاعري 8صدانلود تحقیق کودکانگي و شاعري 8صشاعريکودکانگيکودکانگي و شاعري 8صو رفتن به سایت اصلی تحقیق کودکانگي و شاعري 8ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پاورپوینت در مورد شاخص ها و آشنایی با تعاریف آنها

  پاورپوینت در مورد شاخص ها و آشنایی با تعاریف آنها آشنایی, آنها, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد شاخص ها و آشنایی با تعاریف آنها, تعاریف, دانلود پاورپوینت در مورد شاخص ها و آشنایی با تعاریف آنها, شاخص, شاخص ها و…

 • پاورپوینت در مورد اندیشه اسلامی1

  پاورپوینت در مورد اندیشه اسلامی1 اسلامی1, اندیشه, اندیشه اسلامی1, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اندیشه اسلامی1, دانلود پاورپوینت در مورد اندیشه اسلامی1, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اندیشه اسلامی1 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…